Türkçe:

Toprak Consultancy

Vize ve Yeminli Çeviri Hizmetleri

Home Eğitim Danışmanlığı

Eğitim Danışmanlığı

• AAPD: Mülteci ve Destek Uygulamaları Amirliği

• AFB :Mülteci ve Parmak izi Bürosu

• AFU: Mülteci Başvuru Formu Ünitesi

• AIR: Mülteci Mülakat Kaydı

• ALU: Mülteci İrtibat Ünitesi (sınırlar arası irtibat)

• APIs: Mülteci Yönetmelikleri

• APU: Mülteci Yönetmeliği Ünitesi

• APPU: Mülteci işlem ve uygulamaları ünitesi

• ARC: Başvuru Kayıt Kartı

• ASS: Temyiz Destek Bölümü (Temyiz başvuru belgelerini düzenler ve ilgili merciye ulaştırır)

• ASU: Mülteci İzleme Ünitesi

• BA: Yardım Ajansı

• CEU: Croydon Uygulama Ünitesi (Mülteci İzleme Ünitesindeki potansiyel yasadışı girişlerden sorumlu)

• CIPU: Ülke Enformasyon ve Yönetmelik Ünitesi

• CPC: İletişim Merkezi (DSS Soruşturmaları ile ilgilenir)

• DEP: Bağımlı Kişi

• DL: Ayrılma İradesi

• DSS: Sosyal Güvenlik Departmanı

• EAPU: Avrupa Mülteci Uygulamaları Ünitesi

• EEA: Avrupa Ekonomik Alanı

• EATRR: Avrupa Mülteci Sorumluluğu Transfer Anlaşması

• ECHR: Avrupa İnsan Hakları Konvensiyonu

• ECTHR: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

• ECO: Vize memuru

• EPU: Uygulama Yönetmeliği Birimi

• EU: Avrupa Birliği

• FCO: Dışişleri Bakanlığı

• FLR: Daha fazla kalış izni

• HO: İçişleri Bakanlığı

• HP: İnsani Koruma

• IAA: Göçmen Temyiz Oteritesi

• IAS: Göçmen Danışma Servisi

• ICD: Bağlantılı Dosyalar Müdürlüğü

• IDIs: Göç Yönetmelikleri Talimatnamesi

• IES: Yasadışı Giriş Bölümü

• ILE: Sınırsız Giriş İzni (Ülkeye varışta verilir)

• ILR: Sınırsız kalış izni (Ülkeye girdikten sonra verilir)

• IND: Göçmenlik ve Vatandaşlık Müdürlüğü

• INDECS: Göçmenlik ve Vatandaşlık Müdürlüğü Bilgisayar Sistemi

• INPD: Göçmenlik ve Vatandaşlık Uygulamaları Müdürlüğü

• IS: Göçmenlik Servisi

• ISED: Göçmenlik Servisi Uygulama Müdürlüğü

• ISPD: Göçmenlik Servisi Noktaları Müdürlüğü

• JR: Adli Kontrol

• LLE: Sınırlı Giriş İzni

• LTA: Temyiz İzni

• LTE: Giriş İzni

• LTM: Hareket izni (Adli Kontrol Durumlarında)

• LTR: Kalış İzni

• MPU: Yönetim ve Planlama Ünitesi

• ND: Vatandaşlık Yönetmeliği

• PCU: Halk Arama Ünitesi

• PO: Takrir Memuru

• POU: Takrir Memurları Ünitesi

• PRC: Polis Kayıt Sertifikası

• RFRL: Red gerekçeleri mektubu

• RLC: Sığınmacı Yasal Merkezi

• RLE: Giriş izni reddi

• SAL: Standart Bildiri mektubu

• SCQ: Başvuranların Kendi Doldurduğu Sorgulama Formu

• SEF: Kanıt Belgesi Formu

• T/A: Geçici Kayıt

• TCU: Üçüncü Dünya Ünitesi

• TD/T.Doc: Seyahat Dökümanı

• TDS: Seyahat Dökümanları Bölümü

• UK: Birleşik Krallık

• UN: Birleşmiş Milletler

• UNHCR: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu

• UNRWA: Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Destek ve İstihdam Acentası

• VAF: Vize Başvuru Formu